Een overlijden kunt u melden via: 0800 - 0 24 25 26 of 0524 - 51 58 99 . Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen?

Waarom heb ik een basispakket en aanvullende (Yarden/Dela) verzekering?

Het basispakket dekt niet alle kosten. Deze aanvullende verzekering is om de overige kosten deels of geheel te kunnen betalen.

Ik ben niet woonachtig in het werkgebied van de uitvaartvereniging. Hoe gaat dat dan?

Een overlijden, ook buiten ons werkgebied, moet als eerste bij onze vereniging gemeld worden. Wanneer de uitvaart  niet in ons werkgebied zal zijn, wordt er in goed overleg met de nabestaanden een andere uitvaartverzorger ingeschakeld. De vereniging zal dan toestemming verlenen om de uitvaart door een derde te laten verzorgen.

Als ik lid word, kan ik dan het lidmaatschapsgeld in termijnen betalen?

De contributie wordt één keer per jaar in rekening gebracht. Bij voorkeur wordt het bedrag per automatische incasso geïnd.
Wanneer u de contributie niet in één keer kunt voldoen, kan er in overleg met de financiële administratie een betalingsregeling worden getroffen.

Ik wil overstappen naar een plus pakket, kan dat? En hoe gaat dat?

Dat kan! Tot uw 35e jaar zijn daar geen kosten aan verbonden. Vanaf uw 35e jaar is er een éénmalig overstaptarief van toepassing. Overstappen kan tot en met de leeftijd van 69 jaar. Vanaf het moment van overstappen wordt de contributie van het pluspakket in rekening gebracht.

Ik word 18 jaar. Wat moet ik doen voor een zelfstandig lidmaatschap?

Wanneer je 18 jaar wordt, ontvang je van ons per post informatie over een zelfstandig lidmaatschap. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van het inschrijfformulier op deze website.

×