Een overlijden kunt u melden via: 0800 - 0 24 25 26 of 0524 - 51 58 99 . Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen?

Wat te doen bij overlijden

Na het overlijden van uw dierbare komt er veel op u af. Om het wat overzichtelijker te maken, hebben wij  een aantal stappen voor u op een rij gezet.

rouwboeket

Wat te doen bij overlijden

Stap 1
Allereerst belt u de dienstdoende huisarts. Hij of zij stelt het overlijden vast en vult een verklaring in.
De arts zal vaststellen hoe de overledene gestorven is, waar en op welk tijdstip. Dit document is nodig om aangifte van overlijden te kunnen doen bij de gemeente en om de overledene te kunnen begraven of cremeren.

Stap 2
Breng directe familieleden en vrienden van de overledene op de hoogte.

Stap 3
Daarna belt u UGNA uitvaartverzorging 0800 – 0 24 25 26.

U krijgt dan rechtstreeks de uitvaartleider aan de lijn. Er wordt een afspraak gemaakt om, samen met u, de uitvaart voor te bereiden.

NA-11_detail_sfeer_01

Stap 4
Het volgende kunt u zelf al verzamelen en klaarleggen:

  • het legitimatiebewijs van de overledene
  • de wensen van de overledene
  • een wilsverklaring / testament
  • de uitvaartpolis(sen)
  • het bankrekeningnummer van de overledene
  • een legitimatiebewijs van de opdrachtgever van de uitvaart
  • het trouwboekje
  • kleding van de overledene

 

Stap 5
De uitvaartleider bespreekt met u alle zaken die voor de uitvaart van belang zijn. Hier wordt ruim de tijd voor genomen en u kunt hierbij vertrouwen op de kennis en zorg van de uitvaartleider. In alle rust zult u begeleid worden bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes.

 

kaart

Stap 6
Alle afspraken worden door de uitvaartleider vastgelegd in een draaiboek. Aan de hand van dit draaiboek wordt een passend afscheid geregeld voor uw dierbare. De dagen voorafgaand aan de uitvaart houdt de uitvaartleider contact met u. Hij of zij zorgt ervoor dat alle praktische zaken rondom het afscheid goed verlopen.

U ontvangt de contactgegevens van de uitvaartleider. Aarzel niet om contact met hem/haar op te nemen bij vragen.

Stap 7 
Een aantal weken na de uitvaart neemt de uitvaartleider weer contact met u op om te vragen hoe het met u gaat en blikken we terug op het verloop van de uitvaart. Daarnaast kan de uitvaartleider u adviseren over het versturen van bedankkaartjes, de aanschaf van een grafsteen of de asbestemming.

 

 

×