Een overlijden kunt u melden via: 0800 - 0 24 25 26 of 0524 - 51 58 99 . Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen?

Begraven

Begraven is volgens de “Van Dale”: door graven onder de aarde laten verdwijnen. In de uitvaartwereld betekent dit, het ter ruste leggen van een lichaam. In Nederland is dit jaren, per wet, gebruikelijk geweest. Vanaf 1955 is cremeren gelegaliseerd in Nederland.

We kennen twee soorten begraafplaatsen, de gemeentelijke en de bijzondere begraafplaats.

Bij een gemeentelijke begraafplaats is de gemeente eigenaar of exploitant.

Bijzondere begraafplaatsen zijn alle begraafplaatsen, die een andere eigenaar of exploitant dan de gemeente hebben.
Hieronder vallen bijvoorbeeld kerkelijke, natuur- en particuliere begraafplaatsen. Het is ook mogelijk om een urn te begraven op één van genoemde begraafplaatsen.

Argumenten bij de keuze voor een begraafplaats zijn:

  • is er een huurtermijn van het graf
  • sluit het aan bij de gebruiken van het geloof of de cultuur
  • is de gewenste vorm van graf (dubbel- of dubbellaags graf) mogelijk
  • mag er een monument geplaatst worden
  • is er een herdenkingsplek voor nabestaanden
  • is er persoonlijke voorkeur vanwege tradities, persoonlijke overtuigingen of andere redenen

 

Iedere eigenaar van een begraafplaats hanteert zijn eigen tarieven c.q. looptijden van een grafrecht.

Grafrechten

Grafrechten zijn persoonsgebonden rechten om te worden begraven in een graf op een vastgelegde locatie op een begraafplaats. Grafrechten worden verleend voor een bepaalde periode. Grafrechten kunnen betrekking hebben op een algemeen graf of op een particulier graf. In een graf mogen maximaal drie personen begraven worden.

Algemeen graf
Bij een algemeen graf bepaalt de beheerder van de begraafplaats (vaak de gemeente) op welke plek de overledene begraven wordt. Ook bepaalt de beheerder wie er in dat graf begraven wordt. Meestal zijn dat twee of drie personen die elkaar niet kennen. Dit gebeurt op volgorde van begraven.

Particulier graf
Bij een particulier graf kan de rechthebbende zelf de plek kiezen en bepalen wie eventueel in hetzelfde graf kan worden bijgezet.

Gemeentelijke begraafplaats
U betaalt de grafrechten aan de gemeente

Bijzondere begraafplaats
U betaalt de grafrechten aan de eigenaar / exploitant (kerk/parochie etc.) van de begraafplaats. De kosten verschillen per gemeente / begraafplaats. Op de website van de desbetreffende gemeente kunt u meer informatie vinden over de kosten.

Natuurbegrafenis

Heeft u wel eens gedacht aan een natuurbegrafenis?

Steeds vaker komen leden naar ons toe met vragen over een natuurbegrafenis. We zetten graag het één en ander voor u op een rij.

In Drenthe zijn inmiddels vijf natuurbegraafplaatsen:


Waarom een natuurbegrafenis?
Het in stand houden van de natuur voor de toekomstige generatie, de eeuwig durende grafrust en het ontzorgen van de nabestaanden speelt een rol in de keuze voor deze vorm van begraven.

De kleding, de lijkwade en de kist zijn gemaakt van ecologisch en afbreekbaar materiaal. Ook het plaatsen van een urn na de crematie is mogelijk.

Een graf wordt eenmalig aangekocht. Daarna is er geen verlenging van grafrechten meer, omdat het eeuwigdurend is. Het is mogelijk om vooraf een plekje uit te zoeken en te reserveren.

Omdat er geen grafsteen geplaatst wordt en het terrein onderhouden wordt, hebben de nabestaanden geen onderhoud aan het graf. Dit kan een geruststelling zijn voor mensen die hun nabestaanden niet willen opzadelen met het schoonmaken en onderhouden van een graf.

Bent u geïnteresseerd in een natuurbegrafenis of wilt u meer weten? Bel ons dan gerust.

×