Een overlijden kunt u melden via: 0800 - 0 24 25 26 of 0524 - 51 58 99 . Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen?

Opbaren

De Nederlandse wet schrijft voor dat de uitvaart van een overledene niet eerder dan 36 uur na het overlijden mag plaats vinden. Bovendien mag het niet langer duren dan 6 werkdagen. Weekenden en feestdagen tellen niet mee. In bijzondere gevallen is ontheffing mogelijk. Wat gebeurt er in deze tussenliggende tijd met het lichaam? Het lichaam wordt opgebaard. Dat wil zeggen dat het lichaam in bed, in een kist of op een baar wordt gelegd zodat er afscheid kan worden genomen. Een koeling is nodig om het lichaam in conditie te houden. Een andere optie is het toepassen van thanatopraxie. Het lichaamsvocht wordt dan vervangen door een balsemvloeistof. Hierdoor is koeling niet meer nodig. Voordeel is dat het lichaam niet zo koud aanvoelt en er een natuurlijker kleur behouden blijft. Dit is echter geen garantie. Tegenwoordig is er ook een biologisch product, BioSac 200, dat op het lichaam kan worden gelegd zodat gassen en andere stoffen worden geabsorbeerd. Opbaren is een belangrijk onderdeel in het rouwproces. Het laatste moment dat je bij je dierbare kunt zijn, aan kunt raken en afscheid kunt nemen. Bij thuisopbaring kan dit in de eigen vertrouwde omgeving, zo vaak als je wenst en op ieder moment van de dag. Wel handig om aan te geven of en wanneer bezoek welkom is. Vaak is opbaring ook mogelijk in een verzorgingstehuis of hospice. Naast thuisopbaring kun je denken aan een uitvaartcentrum voor de opbaring. Voor mensen die liever niet thuis opbaren en/of geen mogelijkheid thuis hebben. In Sleen is een 24-uurs opbaarkamer. Met andere woorden 24 uur per dag toegankelijk voor bezoek, door een sleutel die ter beschikking wordt gesteld. Uiteraard kun je ook kiezen voor een “gewone” opbaring. In overleg met de aulabeheerder wordt dan het bezoek afgesproken. De aulabeheerder is tijdens dit bezoek aanwezig. Er kan ook gekozen worden voor geen opbaring. Het lichaam van de overledene blijft dan in een mortuarium bewaard.

Laatste verzorging

Omdat de opbaring een belangrijk onderdeel is van het afscheid nemen. Vind er na het overlijden een laatste verzorging plaats. Uitgangspunt is om de overledene er zoveel mogelijk uit te laten zien zoals hij/zij was. Familieleden mogen hierbij aanwezig zijn en assisteren. Denk aan wassen, kammen, make-up en/of aankleden. De keuze van de kleding kan belangrijk zijn. Denk hierbij aan het milieu door te kiezen voor kleding van zo natuurlijk mogelijke materialen. Dit geldt ook voor de schoenen. Verder worden bij de laatste verzorging de ogen en mond met veel zorg gesloten. Indien nodig wordt de overledene geschoren, wonden verzorgd, pacemaker of ICD verwijderd. De laatste verzorging hoeft niet meteen na het overlijden plaats te vinden maar liefst wel zo snel mogelijk. Bij de melding van overlijden zal de uitvaartverzorger de laatste zorg bespreken.

×