Een overlijden kunt u melden via: 0800 - 0 24 25 26 of 0524 - 51 58 99 . Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen?

Werkgebied

Het werkgebied van onze vereniging is , zoals de naam van de vereniging aangeeft, het zuidoosten van Drenthe. De plaatsen Coevorden, Diphoorn, Erm, ’t Haantje, Holsloot, Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Schoonebeek, Noord-Sleen, Schoonebeek, Sleen, Veenoord, Weiteveen en Zandpol vallen onder dit gebied. Echter ons verzorgingsgebied is veel groter.

Leden die verhuizen en gaan wonen buiten ons werkgebied kunnen lid blijven van de vereniging. Een groot deel van onze leden woont in de noordelijke provincies!

Ons verzorgingsgebied is het gebied waarbinnen onze eigen uitvaarverzorger de uitvaarten zelf uitvoert. Globaal gezien zijn dit alle uitvaarten die plaatsvinden binnen de lijnen Groningen-Leeuwarden-Zwolle-Enschede. Een uitvaart van een lid buiten dit verzorgingsgebied mag worden uitgevoerd door een willekeurige partij. Wij hebben dan echter geen invloed op de tarieven van deze partij. De maximale vergoeding van het lidmaatschapspakket zal worden verrekend.

Neem bij overlijden altijd eerst contact op met de vereniging.

×