Een overlijden kunt u melden via: 0800 - 0 24 25 26 of 0524 - 51 58 99 . Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen?

Het bestuur

Het bestuur van uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe is verantwoordelijk voor de vereniging. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en zij behartigt de belangen van haar leden zo goed mogelijk. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt het bestuur gekozen. Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen en zijn we nog op zoek naar een vijfde bestuurslid.

Belangrijke besluiten kunnen alleen worden genomen met toestemming van de leden. Ieder najaar is er een Algemene Ledenvergadering waar het bestuur verslag doet over het vorig boekjaar. Ook worden dan de nieuwe plannen voor de komende jaren besproken. Indien nodig worden besluiten in stemming gebracht.

De bestuursleden zijn:

  • Herman Gijlers, voorzitter
  • Dalida Harders, penningmeester
  • Albert Doezeman, algemeen lid
  • Johann Hölscher, algemeen lid

 

Wilt u ook deel uitmaken van het bestuur? Dan komen wij graag met u in contact.

Het kantoor is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.
Een mail sturen kan natuurlijk ook.

T 0524 – 22 15 13
E info@uvzod.nl 

080_uvzod_origineel

Herman Gijlers

092_uvzod_origineel

Dalida Harders

Penningmeester

d.harders@uvzod.nl

133_uvzod_origineel

Albert Doezeman

Algemeen bestuurslid

a.doezeman@uvzod.nl

085_uvzod_origineel

Johann Hölscher

Algemeen bestuurslid

j.holscher@uvzod.nl

Vacant

Vacant

Lid worden van het bestuur? We horen graag van u!

info@uvzod.nl

×