Een overlijden kunt u melden via: 0800 - 0 24 25 26 of 0524 - 51 58 99 . Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen?

Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe

De uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe is het resultaat van de fusie tussen de voormalige verenigingen Zuid-Oost Drenthe en De Laatste Eer.

Voor de uitvoering van onze uitvaarten werken wij nauw samen met UGNA. Zij zijn houder van het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Uitvaartzorg. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze uitvaarten gewaarborgd.

UGNA Uitvaartverzorging

Eigentijds in handelen, traditioneel in waarden

Voor de uitvoering van onze uitvaarten werken wij nauw samen met UGNA. Zij zijn houder van het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Uitvaartzorg. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze uitvaarten gewaarborgd.

Vanuit professionele en tegelijkertijd persoonlijke betrokkenheid bereidt UGNA Uitvaartverzorging samen met u een stijlvol en uniek afscheid voor, dat past bij de overledene.

Onze uitvaartverzorgers zijn op de achtergrond aanwezig, want de stijl, de gebruiken, rituelen en wensen van de overledene én van u staan voorop.

home2

Nardus

Nardus is de branchevereniging voor uitvaartorganisaties, waar uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe mee samenwerkt.

Nardus behartigt de belangen van de uitvaartverenigingen in het grotere geheel. Denk daarbij onder andere aan:

  • de nieuwe uitvaartwet
  • de inspanningen om verenigingen niet gelijk te stellen aan verzekeringsmaatschappijen om daarmee te voorkomen dat ze onder toezicht van De Nederlandse Bank vallen
  • de cao-onderhandelingen
  • lid van Stichting Klachteninstituut Nederland
  • overkoepelende kwesties aangaande de uitvaartbranche

Voor meer informatie over Nardus, klik op de groene button ‘Nardus’.

Drentse Bond van Uitvaartverenigingen

Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe is lid van de Drentse bond van uitvaartverenigingen in de provincie Drenthe.

Voor meer informatie over de bond, klik op de groene button ‘Drentse Bond’.

 

 

 

 

 

×