Een overlijden kunt u melden via: 0800 - 0 24 25 26 of 0524 - 51 58 99 . Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen?

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd. Dit mag per brief of per e-mail. De opzegging moet uiterlijk op 30 november van het lopende kalenderjaar bij ons binnen zijn.

De contributie van het lopende kalenderjaar blijft verschuldigd. Opzegging kan slechts plaatsvinden wanneer de volledige contributie van de voorgaande jaren is betaald.

De schriftelijke opzegging kunt u sturen naar:

Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe
t.a.v. ledenadministratie
Looweg 13b
7741 EG  Coevorden
info@uvzod.nl

 

×