Een overlijden kunt u melden via: 0800 - 0 24 25 26 of 0524 - 51 58 99 . Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen?

Pakketten

U kunt bij ons kiezen uit drie verschillende pakketten

Het basis dienstenpakket

Deel 1: Aangeboden diensten bij overlijden
Dit deel betreft de naturavergoedingen. Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van deze diensten worden zij ook niet vergoed.

Uitvaartverzorger
In nauw overleg met de nabestaanden verzorgt de uitvaartverzorger alles wat er rondom een overlijden geregeld moet worden. U kunt hierbij onder andere denken aan:

 • het maken van de keuze voor een begrafenis of crematie
 • het kiezen van de datum en tijdstip van de uitvaart
 • het kiezen van de uitvaartkist
 • het kiezen en verzorgen van het rouwdrukwerk
 • het (eventueel) plaatsen van een rouwadvertentie in diverse kranten
 • het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente
 • het reserveren van de uitvaartlocatie
 • het voorbereiden en (bege)leiden van de uitvaartdienst


Opbaring 

 • De vereniging stelt het gebruik van het uitvaartcentrum te Coevorden, Nieuw-Amsterdam, Sleen of Weiteveen beschikbaar voor opbaring, condoleance, registertekenen en uitvaartplechtigheid
 • Ook kan er een een moderne multikoeler beschikbaar gesteld worden ten behoeve van een opbaring thuis. Hieronder valt ook de dagelijkse controle van de overledene tijdens de opbaring. Voor deze dienst zal een eigen bijdrage van € 300,00 in rekening worden gebracht

 

Afleggers

 • het verzorgen van de overledene door twee afleggers  (indien de overledene door een medische instelling wordt verzorgd, wordt hiervoor maximaal € 100,– vergoed)

 

Dragers

 • voor het overbrengen van de overledene van het uitvaartgebouw naar de laatste rustplaats zijn vier dragers beschikbaar

 

Vervoer

 • beschikbaarstelling van de rouwauto (binnen het werkgebied)

 

Serveersters

 • op de dag van de uitvaart zijn twee serveersters beschikbaar voor het verzorgen van de koffietafel
kaart
rouwboeket

Het basispakket

Deel 2: financiële vergoedingen

Vanuit het basis dienstenpakket worden veel kosten volledig vergoed, bijvoorbeeld de uitvaartverzorger, de afleggers, de opbaring in één van de aula’s van de vereniging etc.
De administratiekosten voor de voorfinanciering van de gemaakte kosten en het opmaken van de eindnota zijn ook voor rekening van de vereniging.

De kosten die niet vergoed worden door dit pakket zijn, onder andere:

 • de rouwadvertentie in de krant
 • de bloemen
 • de kosten van de crematie
 • de grafrechten (bij een begrafenis)
 • het (eventuele) grafmonument

 

Een aantal diensten vanuit het basispakket kent een maximale vergoeding. Mochten er meer kosten gemaakt worden voor deze diensten, dan zijn deze voor rekening van de opdrachtgever.

Onderstaande kosten worden door de vereniging met genoemd maximum bedrag vergoed:

Verenigingskist € 280,–
Condoleanceruimte crematorium € 225,–
Drukwerkkosten € 165,–
Thuisopbaring € 300,– *
Vergoeding koffietafel € 230,–

* Bij thuisopbaring (vijf dagen), thanatopraxie of gebruik van een uitvaartcentrum bij derden

Wilt u een deel van deze kosten opvangen? Dan kunt u kiezen voor een aanvullend pluspakket.

Het crematie pluspakket

Dit pakket biedt bij overlijden, naast de vergoedingen uit het basis dienstenpakket, een extra algemene vergoeding van € 1225, –, als tegemoetkoming in de kosten.

Het begrafenis pluspakket

Dit pakket kent een extra algemene vergoeding van € 4250, –. Hiermee kunnen de kosten voor het grafmonument en de grafrechten (deels) worden opgevangen.

Bovenstaande vergoedingen kunnen niet meer bedragen dan maximaal € 2294,– voor het basis dienstenpakket, € 3519,– voor het crematiepluspakket en € 6544,– voor het begrafenispluspakket.

×