Een overlijden kunt u melden via: 0800 - 0 24 25 26 of 0524 - 51 58 99 . Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen?

Lidmaatschap

Personen vanaf 18 jaar kunnen lid worden van de vereniging. Indien u één van onze verzorgingspakketten afneemt, bent u automatisch lid.

Kinderen tot hun 18e jaar zijn gratis lid van de vereniging, maar moeten wel bij ons geregistreerd staan. Vanaf het begin van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt, wordt zij automatisch ingeschreven als betalend lid. Deze inschrijving is gelijk aan het verzorgingspakket van de ouder(s) en/of verzorger(s).

Aan het begin van elk jaar wordt een contributienota aan de leden verzonden. Dit is tevens het bewijs van het lidmaatschap voor het betreffende contributiejaar.

×